Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace (IČO 00842737)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 36 296 863 36 805 178 36 026 000 36 026 000
- z toho transfery 3 224 000 3 313 000 3 247 000 3 247 000
Náklady – hlavní činnost 36 296 863 36 842 178 36 026 000 36 026 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 -37 000 0 0
Výnosy – doplňková činnost 27 658 173 390 174 000 174 000
Náklady – doplňková činnost 12 458 117 305 136 600 136 600
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 15 200 56 085 37 400 37 400
Celkem výnosy 36 324 521 36 978 568 36 200 000 36 200 000
Celkem náklady 36 309 321 36 959 483 36 162 600 36 162 600
Výsledek hospodaření celkem 15 200 19 085 37 400 37 400
Náklady na platy 23 270 091 23 716 000 × ×
Odpisy 604 032 630 387 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.