Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace (IČO 00842737)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 36 704 651 40 214 788 40 135 000 40 135 000
– z toho transfery 3 534 000 5 194 000 4 664 000 4 664 000
Náklady – hlavní činnost 36 704 651 40 277 788 40 135 000 40 135 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 -63 000 0 0
Výnosy – doplňková činnost 109 225 173 929 174 000 174 000
Náklady – doplňková činnost 83 950 99 929 130 000 130 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 25 275 74 000 44 000 44 000
Celkem výnosy 36 813 876 40 388 717 40 309 000 40 309 000
Celkem náklady 36 788 601 40 377 717 40 265 000 40 265 000
Výsledek hospodaření celkem 25 275 11 000 44 000 44 000
Náklady na platy 24 108 563 24 580 000 × ×
Odpisy 622 027 666 717 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.