Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace (IČO 00842745)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 53 760 413 55 786 132 54 849 000 54 781 000
– z toho transfery 4 744 500 5 809 000 5 452 000 5 452 000
Náklady – hlavní činnost 54 052 398 56 082 832 55 145 700 55 077 700
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -291 985 -296 700 -296 700 -296 700
Výnosy – doplňková činnost 568 680 577 500 577 500 577 500
Náklady – doplňková činnost 276 695 280 800 280 800 280 800
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 291 985 296 700 296 700 296 700
Celkem výnosy 54 329 093 56 363 632 55 426 500 55 358 500
Celkem náklady 54 329 093 56 363 632 55 426 500 55 358 500
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 35 160 794 36 259 900 × ×
Odpisy 1 669 530 1 801 914 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.