Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace (IČO 00842745)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 52 168 465 53 634 110 52 787 000 52 884 000
- z toho transfery 4 634 900 4 489 000 4 583 000 4 680 000
Náklady – hlavní činnost 52 243 002 53 804 110 53 084 000 53 181 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -74 537 -170 000 -297 000 -297 000
Výnosy – doplňková činnost 384 537 387 000 520 000 520 000
Náklady – doplňková činnost 170 000 174 000 223 000 223 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 214 537 213 000 297 000 297 000
Celkem výnosy 52 553 002 54 021 110 53 307 000 53 404 000
Celkem náklady 52 413 002 53 978 110 53 307 000 53 404 000
Výsledek hospodaření celkem 140 000 43 000 0 0
Náklady na platy 34 297 976 35 256 260 × ×
Odpisy 1 729 765 2 129 344 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.