Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00842753)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 47 611 362 52 914 442 46 980 600 46 980 600
- z toho transfery 4 930 800 4 499 640 3 491 000 3 491 000
Náklady – hlavní činnost 47 658 000 53 025 559 47 180 600 47 180 600
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -46 638 -111 117 -200 000 -200 000
Výnosy – doplňková činnost 624 000 820 000 830 000 830 000
Náklady – doplňková činnost 278 000 424 864 330 000 330 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 346 000 395 136 500 000 500 000
Celkem výnosy 48 235 362 53 734 442 47 810 600 47 810 600
Celkem náklady 47 936 000 53 450 423 47 510 600 47 510 600
Výsledek hospodaření celkem 299 362 284 019 300 000 300 000
Náklady na platy 35 636 476 33 543 240 × ×
Odpisy 1 088 556 1 081 993 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.