Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00842753)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 52 636 560 54 615 492 53 043 000 53 043 000
– z toho transfery 5 645 266 7 040 440 5 574 000 5 574 000
Náklady – hlavní činnost 52 749 000 54 689 580 53 247 000 53 247 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -112 440 -74 088 -204 000 -204 000
Výnosy – doplňková činnost 813 200 1 149 300 1 100 000 1 100 000
Náklady – doplňková činnost 417 900 818 656 780 000 780 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 395 300 330 644 320 000 320 000
Celkem výnosy 53 449 760 55 764 792 54 143 000 54 143 000
Celkem náklady 53 166 900 55 508 236 54 027 000 54 027 000
Výsledek hospodaření celkem 282 860 256 556 116 000 116 000
Náklady na platy 32 654 355 33 843 506 × ×
Odpisy 1 048 653 998 184 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.