Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00842761)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 48 685 459 52 589 051 53 530 000 53 530 000
– z toho transfery 4 389 250 5 586 600 5 070 000 5 070 000
Náklady – hlavní činnost 49 075 459 53 087 051 54 030 000 54 030 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -390 000 -498 000 -500 000 -500 000
Výnosy – doplňková činnost 720 000 1 514 790 1 520 000 1 520 000
Náklady – doplňková činnost 330 000 1 016 790 1 020 000 1 020 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 390 000 498 000 500 000 500 000
Celkem výnosy 49 405 459 54 103 841 55 050 000 55 050 000
Celkem náklady 49 405 459 54 103 841 55 050 000 55 050 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 32 485 930 33 865 900 × ×
Odpisy 1 042 676 1 061 628 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.