Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00842761)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 49 584 407 50 475 454 50 475 000 50 525 000
- z toho transfery 4 150 080 4 080 600 4 017 000 4 067 000
Náklady – hlavní činnost 49 924 407 50 973 454 50 975 000 51 025 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -340 000 -498 000 -500 000 -500 000
Výnosy – doplňková činnost 800 000 986 790 990 000 990 000
Náklady – doplňková činnost 460 000 488 790 490 000 490 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 340 000 498 000 500 000 500 000
Celkem výnosy 50 384 407 51 462 244 51 465 000 51 515 000
Celkem náklady 50 384 407 51 462 244 51 465 000 51 515 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 32 299 675 32 788 600 × ×
Odpisy 1 046 904 1 040 880 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.