Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace (IČO 00844641)

Schváleno usnesením rady kraje č. 76/5576 ze dne 21. 8. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 1 261 378 584 1 350 773 000 1 430 000 000 1 520 000 000
– z toho transfery 0 0 0 0
Náklady – hlavní činnost 1 256 045 417 1 348 647 000 1 430 000 000 1 520 000 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 5 333 167 2 126 000 0 0
Výnosy – doplňková činnost 5 242 575 5 600 000 5 900 000 6 200 000
Náklady – doplňková činnost 5 215 079 5 600 000 5 900 000 6 200 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 27 496 0 0 0
Celkem výnosy 1 266 621 159 1 356 373 000 1 435 900 000 1 526 200 000
Celkem náklady 1 261 260 496 1 354 247 000 1 435 900 000 1 526 200 000
Výsledek hospodaření celkem 5 360 663 2 126 000 0 0
Náklady na platy 561 548 522 596 000 000 × ×
Odpisy 46 458 161 58 300 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.