Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (IČO 00844691)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 95 650 000 94 729 000 95 000 000 95 000 000
- z toho transfery 18 196 600 16 357 000 16 357 000 16 357 000
Náklady – hlavní činnost 95 650 000 94 729 000 95 000 000 95 000 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 900 000 900 000 1 000 000 1 000 000
Náklady – doplňková činnost 900 000 900 000 1 000 000 1 000 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 96 550 000 95 629 000 96 000 000 96 000 000
Celkem náklady 96 550 000 95 629 000 96 000 000 96 000 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 54 150 000 54 183 000 × ×
Odpisy 4 652 254 4 975 104 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.