Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (IČO 00844691)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 104 100 000 112 660 000 110 960 000 110 960 000
– z toho transfery 18 727 300 23 807 000 22 111 000 22 111 000
Náklady – hlavní činnost 104 100 000 112 660 000 110 960 000 110 960 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 1 550 000 2 300 000 2 300 000 2 300 000
Náklady – doplňková činnost 1 550 000 2 300 000 2 300 000 2 300 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 105 650 000 114 960 000 113 260 000 113 260 000
Celkem náklady 105 650 000 114 960 000 113 260 000 113 260 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 58 275 000 60 680 000 × ×
Odpisy 5 170 920 6 112 114 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.