Půjčka LIBERTY
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Nemocnice Havířov, příspěvková organizace (IČO 00844896)

Schváleno usnesením rady kraje č. 76/5576 ze dne 21. 8. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 1 439 653 841 1 551 236 000 1 623 759 000 1 696 828 000
– z toho transfery 2 322 329 1 800 000 1 000 000 1 000 000
Náklady – hlavní činnost 1 427 280 756 1 576 598 000 1 640 511 000 1 706 131 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 12 373 085 -25 362 000 -16 752 000 -9 303 000
Výnosy – doplňková činnost 28 623 644 33 487 000 34 994 000 36 569 000
Náklady – doplňková činnost 23 035 853 25 939 000 26 977 000 28 056 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 5 587 791 7 548 000 8 017 000 8 513 000
Celkem výnosy 1 468 277 485 1 584 723 000 1 658 753 000 1 733 397 000
Celkem náklady 1 450 316 609 1 602 537 000 1 667 488 000 1 734 187 000
Výsledek hospodaření celkem 17 960 876 -17 814 000 -8 735 000 -790 000
Náklady na platy 630 360 391 686 323 000 × ×
Odpisy 60 322 391 70 000 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.