Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace (IČO 00844985)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 44 690 987 48 024 190 47 017 000 47 017 000
– z toho transfery 3 015 800 3 789 000 3 497 000 3 497 000
Náklady – hlavní činnost 45 086 024 48 360 090 47 352 900 47 352 900
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -395 037 -335 900 -335 900 -335 900
Výnosy – doplňková činnost 890 591 599 271 540 000 540 000
Náklady – doplňková činnost 495 553 263 371 204 100 204 100
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 395 038 335 900 335 900 335 900
Celkem výnosy 45 581 578 48 623 461 47 557 000 47 557 000
Celkem náklady 45 581 577 48 623 461 47 557 000 47 557 000
Výsledek hospodaření celkem 1 0 0 0
Náklady na platy 30 089 460 31 716 000 × ×
Odpisy 1 064 904 1 064 561 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.