Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace (IČO 00844985)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 38 642 458 44 164 482 44 164 482 44 164 482
- z toho transfery 2 626 800 2 742 000 2 742 000 2 742 000
Náklady – hlavní činnost 38 889 411 44 527 060 44 527 060 44 527 060
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -246 953 -362 578 -362 578 -362 578
Výnosy – doplňková činnost 645 342 440 000 440 000 440 000
Náklady – doplňková činnost 398 389 77 422 77 422 77 422
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 246 953 362 578 362 578 362 578
Celkem výnosy 39 287 800 44 604 482 44 604 482 44 604 482
Celkem náklady 39 287 800 44 604 482 44 604 482 44 604 482
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 28 105 843 29 118 000 × ×
Odpisy 1 073 374 1 064 904 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.