Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace (IČO 00845027)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 77 259 057 84 866 300 83 716 500 83 716 500
– z toho transfery 9 043 400 15 188 800 13 896 000 13 896 000
Náklady – hlavní činnost 77 259 057 84 866 300 83 716 500 83 716 500
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 450 000 860 000 860 000 860 000
Náklady – doplňková činnost 295 000 633 700 635 000 635 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 155 000 226 300 225 000 225 000
Celkem výnosy 77 709 057 85 726 300 84 576 500 84 576 500
Celkem náklady 77 554 057 85 500 000 84 351 500 84 351 500
Výsledek hospodaření celkem 155 000 226 300 225 000 225 000
Náklady na platy 45 673 200 47 589 800 × ×
Odpisy 1 217 473 1 298 500 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.