Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace (IČO 00845027)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 73 432 384 82 656 200 80 000 000 80 000 000
- z toho transfery 8 507 400 9 000 000 9 000 000 9 000 000
Náklady – hlavní činnost 73 432 384 82 656 200 80 000 000 80 000 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 227 300 228 000 250 000 250 000
Náklady – doplňková činnost 147 600 171 959 200 000 200 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 79 700 56 041 50 000 50 000
Celkem výnosy 73 659 684 82 884 200 80 250 000 80 250 000
Celkem náklady 73 579 984 82 828 159 80 200 000 80 200 000
Výsledek hospodaření celkem 79 700 56 041 50 000 50 000
Náklady na platy 45 496 000 46 962 800 × ×
Odpisy 1 309 339 1 265 077 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.