Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00845213)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 69 842 860 68 431 585 68 407 585 68 407 585
- z toho transfery 16 144 000 14 229 000 14 205 000 14 205 000
Náklady – hlavní činnost 69 842 860 68 431 585 68 407 585 68 407 585
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 3 167 000 2 900 000 2 900 000 2 900 000
Náklady – doplňková činnost 2 967 000 2 850 000 2 850 000 2 850 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 200 000 50 000 50 000 50 000
Celkem výnosy 73 009 860 71 331 585 71 307 585 71 307 585
Celkem náklady 72 809 860 71 281 585 71 257 585 71 257 585
Výsledek hospodaření celkem 200 000 50 000 50 000 50 000
Náklady na platy 39 489 867 39 235 000 × ×
Odpisy 1 875 244 1 963 656 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.