Půjčka LIBERTY
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00845213)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 74 657 872 79 890 776 79 869 176 79 869 176
– z toho transfery 16 507 100 18 781 600 17 719 000 17 719 000
Náklady – hlavní činnost 74 657 872 79 890 776 79 869 176 79 869 176
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 3 355 000 3 695 000 3 695 000 3 695 000
Náklady – doplňková činnost 3 155 000 3 645 000 3 645 000 3 645 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 200 000 50 000 50 000 50 000
Celkem výnosy 78 012 872 83 585 776 83 564 176 83 564 176
Celkem náklady 77 812 872 83 535 776 83 514 176 83 514 176
Výsledek hospodaření celkem 200 000 50 000 50 000 50 000
Náklady na platy 43 180 810 44 421 000 × ×
Odpisy 1 983 996 1 993 248 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.