Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace (IČO 00845299)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 68 202 000 80 058 667 81 200 000 82 400 000
– z toho transfery 6 987 200 13 206 000 11 868 000 11 868 000
Náklady – hlavní činnost 68 199 600 80 058 667 81 200 000 82 400 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 2 400 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 1 575 000 1 815 602 1 890 000 1 950 000
Náklady – doplňková činnost 1 424 000 1 670 632 1 746 000 1 810 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 151 000 144 970 144 000 140 000
Celkem výnosy 69 777 000 81 874 269 83 090 000 84 350 000
Celkem náklady 69 623 600 81 729 299 82 946 000 84 210 000
Výsledek hospodaření celkem 153 400 144 970 144 000 140 000
Náklady na platy 40 985 769 43 581 000 × ×
Odpisy 3 328 910 3 552 269 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.