Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace (IČO 00845299)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 68 160 000 71 141 243 72 100 000 72 100 000
- z toho transfery 10 821 106 6 599 000 6 600 000 6 600 000
Náklady – hlavní činnost 68 156 000 71 141 243 72 100 000 72 100 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 4 000 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 1 210 000 1 330 000 1 400 000 1 450 000
Náklady – doplňková činnost 1 157 500 1 262 371 1 312 000 1 330 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 52 500 67 629 88 000 120 000
Celkem výnosy 69 370 000 72 471 243 73 500 000 73 550 000
Celkem náklady 69 313 500 72 403 614 73 412 000 73 430 000
Výsledek hospodaření celkem 56 500 67 629 88 000 120 000
Náklady na platy 40 129 630 42 510 000 × ×
Odpisy 3 245 696 3 213 584 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.