Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00845329)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 54 163 582 60 869 125 58 423 520 55 795 020
- z toho transfery 8 721 000 7 062 000 7 062 000 7 062 000
Náklady – hlavní činnost 54 163 582 60 869 125 58 423 520 55 795 020
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 438 000 370 000 370 000 370 000
Náklady – doplňková činnost 280 000 220 000 220 000 220 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 158 000 150 000 150 000 150 000
Celkem výnosy 54 601 582 61 239 125 58 793 520 56 165 020
Celkem náklady 54 443 582 61 089 125 58 643 520 56 015 020
Výsledek hospodaření celkem 158 000 150 000 150 000 150 000
Náklady na platy 32 148 000 33 586 500 × ×
Odpisy 1 785 143 2 786 138 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.