Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00845329)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 60 230 560 64 826 522 64 087 000 63 000 000
– z toho transfery 7 445 149 10 156 450 9 406 000 9 406 000
Náklady – hlavní činnost 60 230 560 64 826 522 64 087 000 63 000 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 787 000 607 884 600 000 600 000
Náklady – doplňková činnost 537 000 307 884 300 000 300 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 250 000 300 000 300 000 300 000
Celkem výnosy 61 017 560 65 434 406 64 687 000 63 600 000
Celkem náklady 60 767 560 65 134 406 64 387 000 63 300 000
Výsledek hospodaření celkem 250 000 300 000 300 000 300 000
Náklady na platy 34 326 240 35 651 830 × ×
Odpisy 2 612 238 2 603 036 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.