Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace (IČO 00846279)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 72 160 135 81 783 550 81 771 200 81 771 200
– z toho transfery 9 751 700 13 584 000 12 350 000 12 350 000
Náklady – hlavní činnost 72 697 010 81 948 435 81 936 085 81 936 085
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -536 875 -164 885 -164 885 -164 885
Výnosy – doplňková činnost 1 790 537 1 356 000 1 356 000 1 356 000
Náklady – doplňková činnost 1 253 662 1 191 115 1 191 115 1 191 115
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 536 875 164 885 164 885 164 885
Celkem výnosy 73 950 672 83 139 550 83 127 200 83 127 200
Celkem náklady 73 950 672 83 139 550 83 127 200 83 127 200
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 43 783 953 46 368 000 × ×
Odpisy 1 762 540 1 867 392 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.