Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace (IČO 00846279)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 69 676 057 72 160 135 72 160 135 72 160 135
- z toho transfery 9 003 000 9 187 000 9 187 000 9 187 000
Náklady – hlavní činnost 70 196 057 72 697 010 72 697 010 72 697 010
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -520 000 -536 875 -536 875 -536 875
Výnosy – doplňková činnost 1 100 000 1 790 537 1 790 537 1 790 537
Náklady – doplňková činnost 580 000 1 253 662 1 253 662 1 253 662
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 520 000 536 875 536 875 536 875
Celkem výnosy 70 776 057 73 950 672 73 950 672 73 950 672
Celkem náklady 70 776 057 73 950 672 73 950 672 73 950 672
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 43 763 882 45 243 000 × ×
Odpisy 2 163 729 1 780 452 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.