Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Sagapo, příspěvková organizace (IČO 00846350)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4306 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 89 269 220 97 761 948 99 717 187 101 711 531
– z toho transfery 15 927 000 17 115 000 17 115 000 17 115 000
Náklady – hlavní činnost 89 269 220 97 761 948 99 717 187 101 711 531
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 89 269 220 97 761 948 99 717 187 101 711 531
Celkem náklady 89 269 220 97 761 948 99 717 187 101 711 531
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 51 563 100 53 503 000 × ×
Odpisy 4 089 919 4 432 750 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.