Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Harmonie, příspěvková organizace (IČO 00846384)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4306 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 85 785 170 103 726 550 106 909 682 107 487 423
– z toho transfery 5 958 030 10 147 000 10 253 000 6 300 000
Náklady – hlavní činnost 85 785 170 103 726 550 106 909 682 107 487 423
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 85 785 170 103 726 550 106 909 682 107 487 423
Celkem náklady 85 785 170 103 726 550 106 909 682 107 487 423
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 51 181 134 61 357 852 × ×
Odpisy 2 859 787 3 317 504 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.