Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Harmonie, příspěvková organizace (IČO 00846384)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2263 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 88 405 989 83 174 000 95 209 000 95 300 000
- z toho transfery 7 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000
Náklady – hlavní činnost 88 405 989 83 174 000 95 209 000 95 300 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 88 405 989 83 174 000 95 209 000 95 300 000
Celkem náklady 88 405 989 83 174 000 95 209 000 95 300 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 49 698 084 51 066 924 × ×
Odpisy 2 639 763 2 786 574 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.