Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium Cihelní, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (IČO 00846881)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 35 850 000 39 930 524 39 930 524 39 930 524
– z toho transfery 4 206 000 7 108 000 6 576 000 6 576 000
Náklady – hlavní činnost 35 850 000 39 930 524 39 930 524 39 930 524
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 750 000 750 000 750 000 750 000
Náklady – doplňková činnost 700 000 650 000 650 000 650 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 50 000 100 000 100 000 100 000
Celkem výnosy 36 600 000 40 680 524 40 680 524 40 680 524
Celkem náklady 36 550 000 40 580 524 40 580 524 40 580 524
Výsledek hospodaření celkem 50 000 100 000 100 000 100 000
Náklady na platy 23 784 000 23 784 000 × ×
Odpisy 1 500 582 2 209 234 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.