Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Náš svět, příspěvková organizace (IČO 00847046)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2263 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 133 128 000 124 971 151 125 246 798 126 499 266
- z toho transfery 13 300 000 6 300 000 6 300 000 6 300 000
Náklady – hlavní činnost 133 133 000 124 971 151 125 246 798 126 499 266
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -5 000 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 220 000 229 044 230 000 235 000
Náklady – doplňková činnost 103 760 115 500 115 000 115 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 116 240 113 544 115 000 120 000
Celkem výnosy 133 348 000 125 200 195 125 476 798 126 734 266
Celkem náklady 133 236 760 125 086 651 125 361 798 126 614 266
Výsledek hospodaření celkem 111 240 113 544 115 000 120 000
Náklady na platy 76 792 700 70 762 420 × ×
Odpisy 5 561 620 5 398 181 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.