Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Náš svět, příspěvková organizace (IČO 00847046)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4306 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 123 563 190 128 412 002 132 971 539 135 630 000
– z toho transfery 6 300 000 17 514 000 17 514 000 17 514 000
Náklady – hlavní činnost 123 563 190 128 412 002 132 971 539 135 630 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 303 470 331 020 347 571 364 950
Náklady – doplňková činnost 75 910 212 000 222 600 233 730
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 227 560 119 020 124 971 131 220
Celkem výnosy 123 866 660 128 743 022 133 319 110 135 994 950
Celkem náklady 123 639 100 128 624 002 133 194 139 135 863 730
Výsledek hospodaření celkem 227 560 119 020 124 971 131 220
Náklady na platy 72 336 392 73 636 380 × ×
Odpisy 5 480 750 5 412 935 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.