Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace (IČO 00847267)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4306 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 72 457 890 73 296 500 74 442 430 75 931 278
– z toho transfery 34 630 000 36 480 000 36 480 000 36 480 000
Náklady – hlavní činnost 72 457 890 73 296 500 74 442 430 75 931 278
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 5 000 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 2 240 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 2 760 0 0 0
Celkem výnosy 72 462 890 73 296 500 74 442 430 75 931 278
Celkem náklady 72 460 130 73 296 500 74 442 430 75 931 278
Výsledek hospodaření celkem 2 760 0 0 0
Náklady na platy 42 521 575 43 428 000 × ×
Odpisy 1 337 370 1 368 864 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.