Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace (IČO 00847267)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2263 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 44 248 923 72 694 826 73 224 698 73 752 628
- z toho transfery 24 482 000 34 630 000 34 630 000 34 630 000
Náklady – hlavní činnost 44 248 923 72 694 826 73 224 698 73 752 628
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 44 248 923 72 694 826 73 224 698 73 752 628
Celkem náklady 44 248 923 72 694 826 73 224 698 73 752 628
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 27 066 040 43 713 444 × ×
Odpisy 1 098 969 1 242 480 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.