Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Nový domov, příspěvková organizace (IČO 00847330)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2263 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 118 414 080 119 109 830 120 300 900 121 503 900
- z toho transfery 11 600 000 8 300 000 8 300 000 8 300 000
Náklady – hlavní činnost 118 414 080 119 109 830 120 300 900 121 503 900
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 118 414 080 119 109 830 120 300 900 121 503 900
Celkem náklady 118 414 080 119 109 830 120 300 900 121 503 900
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 68 089 000 68 110 190 × ×
Odpisy 3 536 459 3 507 310 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.