Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Nový domov, příspěvková organizace (IČO 00847330)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4306 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 118 566 500 129 688 300 132 282 066 134 927 707
– z toho transfery 5 200 000 11 900 000 11 900 000 11 900 000
Náklady – hlavní činnost 118 566 500 129 688 300 132 282 066 134 927 707
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 118 566 500 129 688 300 132 282 066 134 927 707
Celkem náklady 118 566 500 129 688 300 132 282 066 134 927 707
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 67 609 000 71 014 300 × ×
Odpisy 3 589 000 3 200 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.