Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Domov Březiny, příspěvková organizace (IČO 00847348)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4306 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 73 268 500 80 400 000 83 000 000 83 000 000
– z toho transfery 7 500 000 9 300 000 10 000 000 10 000 000
Náklady – hlavní činnost 73 268 500 80 400 000 83 000 000 83 000 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 73 268 500 80 400 000 83 000 000 83 000 000
Celkem náklady 73 268 500 80 400 000 83 000 000 83 000 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 41 600 000 42 500 000 × ×
Odpisy 1 667 958 1 778 061 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.