Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Domov Březiny, příspěvková organizace (IČO 00847348)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2263 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 80 937 337 75 648 500 80 000 000 85 000 000
- z toho transfery 15 100 000 6 800 000 10 000 000 12 000 000
Náklady – hlavní činnost 80 944 237 75 648 500 80 000 000 85 000 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -6 900 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 16 300 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 9 400 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 6 900 0 0 0
Celkem výnosy 80 953 637 75 648 500 80 000 000 85 000 000
Celkem náklady 80 953 637 75 648 500 80 000 000 85 000 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 46 001 700 41 500 000 × ×
Odpisy 2 338 723 1 724 908 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.