Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Domov Jistoty, příspěvková organizace (IČO 00847372)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4306 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 61 470 270 67 300 000 68 646 000 70 000 000
– z toho transfery 8 980 000 13 915 000 13 915 000 13 915 000
Náklady – hlavní činnost 61 470 270 67 300 000 68 646 000 70 000 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 6 513 880 6 763 000 6 820 000 6 820 000
Náklady – doplňková činnost 6 319 320 6 763 000 6 800 000 6 800 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 194 560 0 20 000 20 000
Celkem výnosy 67 984 150 74 063 000 75 466 000 76 820 000
Celkem náklady 67 789 590 74 063 000 75 446 000 76 800 000
Výsledek hospodaření celkem 194 560 0 20 000 20 000
Náklady na platy 36 550 000 37 970 000 × ×
Odpisy 2 533 060 2 546 790 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.