Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Domov Jistoty, příspěvková organizace (IČO 00847372)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2263 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 65 091 550 58 393 210 58 950 000 59 500 000
- z toho transfery 9 120 000 6 700 000 6 700 000 6 700 000
Náklady – hlavní činnost 65 091 550 58 393 210 58 950 000 59 500 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 5 549 630 5 193 380 5 200 000 5 200 000
Náklady – doplňková činnost 5 399 860 5 083 380 5 100 000 5 100 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 149 770 110 000 100 000 100 000
Celkem výnosy 70 641 180 63 586 590 64 150 000 64 700 000
Celkem náklady 70 491 410 63 476 590 64 050 000 64 600 000
Výsledek hospodaření celkem 149 770 110 000 100 000 100 000
Náklady na platy 38 172 000 35 500 000 × ×
Odpisy 2 567 030 2 519 410 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.