Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Benjamín, příspěvková organizace (IČO 00847461)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4306 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 87 262 000 91 872 000 93 709 000 95 580 000
– z toho transfery 13 156 000 11 500 000 11 500 000 11 500 000
Náklady – hlavní činnost 87 262 000 91 872 000 93 709 000 95 580 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 87 262 000 91 872 000 93 709 000 95 580 000
Celkem náklady 87 262 000 91 872 000 93 709 000 95 580 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 50 820 000 52 255 000 × ×
Odpisy 2 253 167 2 219 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.