Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace (IČO 00848077)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 64 609 000 71 284 157 68 784 000 68 800 000
- z toho transfery 10 702 400 11 546 000 11 546 000 11 546 000
Náklady – hlavní činnost 64 609 000 71 284 157 68 784 000 68 800 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 1 024 000 1 200 000 1 230 000 1 230 000
Náklady – doplňková činnost 750 000 913 000 1 030 000 1 030 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 274 000 287 000 200 000 200 000
Celkem výnosy 65 633 000 72 484 157 70 014 000 70 030 000
Celkem náklady 65 359 000 72 197 157 69 814 000 69 830 000
Výsledek hospodaření celkem 274 000 287 000 200 000 200 000
Náklady na platy 37 235 000 38 773 000 × ×
Odpisy 4 824 331 4 387 975 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.