Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace (IČO 00848077)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 68 202 281 76 719 388 73 995 000 73 995 000
– z toho transfery 11 937 500 17 001 000 15 960 000 15 960 000
Náklady – hlavní činnost 68 202 281 76 719 388 73 995 000 73 995 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 1 120 000 1 564 000 1 500 000 1 500 000
Náklady – doplňková činnost 900 000 1 384 000 1 320 000 1 320 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 220 000 180 000 180 000 180 000
Celkem výnosy 69 322 281 78 283 388 75 495 000 75 495 000
Celkem náklady 69 102 281 78 103 388 75 315 000 75 315 000
Výsledek hospodaření celkem 220 000 180 000 180 000 180 000
Náklady na platy 38 085 000 40 001 000 × ×
Odpisy 4 023 648 3 842 156 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.