Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, příspěvková organizace (IČO 00849910)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 25 150 568 25 979 248 26 300 000 23 700 000
- z toho transfery 0 0 0 0
Náklady – hlavní činnost 25 150 568 25 979 248 26 300 000 23 700 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 42 000 75 090 80 000 85 000
Náklady – doplňková činnost 36 000 63 090 65 000 70 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 6 000 12 000 15 000 15 000
Celkem výnosy 25 192 568 26 054 338 26 380 000 23 785 000
Celkem náklady 25 186 568 26 042 338 26 365 000 23 770 000
Výsledek hospodaření celkem 6 000 12 000 15 000 15 000
Náklady na platy 17 207 000 17 771 000 × ×
Odpisy 83 898 89 496 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.