Půjčka LIBERTY
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, příspěvková organizace (IČO 00849910)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 25 632 000 28 294 249 28 400 000 28 400 000
– z toho transfery 15 000 470 000 394 000 394 000
Náklady – hlavní činnost 25 632 000 28 294 249 28 400 000 28 400 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 102 000 109 000 110 000 110 000
Náklady – doplňková činnost 90 000 92 000 93 000 93 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 12 000 17 000 17 000 17 000
Celkem výnosy 25 734 000 28 403 249 28 510 000 28 510 000
Celkem náklady 25 722 000 28 386 249 28 493 000 28 493 000
Výsledek hospodaření celkem 12 000 17 000 17 000 17 000
Náklady na platy 17 384 000 18 491 000 × ×
Odpisy 87 535 105 813 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.