Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace (IČO 00849936)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 16 112 052 17 494 000 17 279 500 17 279 500
– z toho transfery 1 030 460 1 518 000 1 386 000 1 386 000
Náklady – hlavní činnost 16 112 052 17 494 000 17 279 500 17 279 500
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 5 000 5 000 5 000 5 000
Náklady – doplňková činnost 2 500 2 500 2 500 2 500
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 2 500 2 500 2 500 2 500
Celkem výnosy 16 117 052 17 499 000 17 284 500 17 284 500
Celkem náklady 16 114 552 17 496 500 17 282 000 17 282 000
Výsledek hospodaření celkem 2 500 2 500 2 500 2 500
Náklady na platy 10 923 720 11 665 500 × ×
Odpisy 52 649 63 618 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.