Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace (IČO 00849936)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 15 743 014 16 299 747 16 299 747 16 299 747
- z toho transfery 789 000 807 000 807 000 807 000
Náklady – hlavní činnost 15 743 014 16 299 747 16 299 747 16 299 747
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 15 743 014 16 299 747 16 299 747 16 299 747
Celkem náklady 15 743 014 16 299 747 16 299 747 16 299 747
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 10 818 420 11 243 000 × ×
Odpisy 52 495 49 747 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.