Půjčka LIBERTY
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace (IČO 00852481)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 10 996 298 11 631 328 12 000 000 12 000 000
– z toho transfery 0 150 000 126 000 126 000
Náklady – hlavní činnost 10 996 298 11 631 328 12 000 000 12 000 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 10 996 298 11 631 328 12 000 000 12 000 000
Celkem náklady 10 996 298 11 631 328 12 000 000 12 000 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 7 180 525 7 538 000 × ×
Odpisy 23 196 23 196 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.