Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace (IČO 00852481)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 10 515 000 11 015 328 10 500 000 10 500 000
- z toho transfery 0 0 0 0
Náklady – hlavní činnost 10 515 000 11 015 328 10 500 000 10 500 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 10 515 000 11 015 328 10 500 000 10 500 000
Celkem náklady 10 515 000 11 015 328 10 500 000 10 500 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 6 892 530 7 090 000 × ×
Odpisy 23 196 23 196 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.