Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace (IČO 00852619)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 31 870 000 36 353 402 36 000 000 36 000 000
– z toho transfery 4 738 000 7 458 000 6 909 000 6 909 000
Náklady – hlavní činnost 31 870 000 36 353 402 36 000 000 36 000 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 31 870 000 36 353 402 36 000 000 36 000 000
Celkem náklady 31 870 000 36 353 402 36 000 000 36 000 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 19 700 000 20 601 000 × ×
Odpisy 295 661 297 825 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.