Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace (IČO 00852619)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 32 555 000 34 870 942 34 000 000 34 000 000
- z toho transfery 4 479 000 4 602 000 4 602 000 4 602 000
Náklady – hlavní činnost 32 555 000 34 870 942 34 000 000 34 000 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 32 555 000 34 870 942 34 000 000 34 000 000
Celkem náklady 32 555 000 34 870 942 34 000 000 34 000 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 20 595 500 21 297 000 × ×
Odpisy 327 325 348 814 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.