Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace (IČO 00852732)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 18 959 130 20 091 000 20 091 000 20 091 000
- z toho transfery 4 221 000 4 277 000 4 277 000 4 277 000
Náklady – hlavní činnost 18 959 130 20 091 000 20 091 000 20 091 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 18 959 130 20 091 000 20 091 000 20 091 000
Celkem náklady 18 959 130 20 091 000 20 091 000 20 091 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 10 685 308 11 070 000 × ×
Odpisy 492 624 475 809 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.