Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace (IČO 00852732)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 19 286 668 21 845 476 21 845 476 21 845 476
– z toho transfery 4 347 000 6 055 000 5 729 000 5 729 000
Náklady – hlavní činnost 19 286 668 21 845 476 21 845 476 21 845 476
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 19 286 668 21 845 476 21 845 476 21 845 476
Celkem náklady 19 286 668 21 845 476 21 845 476 21 845 476
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 10 462 168 11 097 000 × ×
Odpisy 487 040 488 260 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.