Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace (IČO 03103820)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2212 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 23 661 968 30 780 000 31 088 000 31 036 000
- z toho transfery 23 134 000 30 636 000 31 088 000 31 036 000
Náklady – hlavní činnost 23 661 968 30 780 000 31 088 000 31 036 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 23 661 968 30 780 000 31 088 000 31 036 000
Celkem náklady 23 661 968 30 780 000 31 088 000 31 036 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 14 080 000 18 730 000 × ×
Odpisy 369 952 461 126 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.