Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace (IČO 03103820)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4247 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 26 175 000 27 685 000 27 685 000 27 685 000
– z toho transfery 23 865 000 27 685 000 27 685 000 27 685 000
Náklady – hlavní činnost 26 175 000 27 685 000 27 685 000 27 685 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 26 175 000 27 685 000 27 685 000 27 685 000
Celkem náklady 26 175 000 27 685 000 27 685 000 27 685 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 15 100 000 15 000 000 × ×
Odpisy 296 569 324 990 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.