Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace (IČO 06839517)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4247 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 29 076 599 40 684 000 46 807 000 49 109 000
– z toho transfery 29 076 599 40 684 000 46 807 000 49 109 000
Náklady – hlavní činnost 29 076 599 40 684 000 46 807 000 49 109 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 29 076 599 40 684 000 46 807 000 49 109 000
Celkem náklady 29 076 599 40 684 000 46 807 000 49 109 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 7 979 000 11 650 000 × ×
Odpisy 104 442 115 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.