Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace (IČO 06839517)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2213 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 12 597 000 16 465 000 16 965 000 16 465 000
- z toho transfery 12 597 000 16 465 000 16 965 000 16 465 000
Náklady – hlavní činnost 12 597 000 16 465 000 16 965 000 16 465 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 12 597 000 16 465 000 16 965 000 16 465 000
Celkem náklady 12 597 000 16 465 000 16 965 000 16 465 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 4 633 200 7 701 000 × ×
Odpisy 16 639 30 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.