Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, příspěvková organizace (IČO 07331533)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 8 800 000 8 600 000 7 000 000 6 000 000
– z toho transfery 2 420 000 4 054 000 3 791 000 3 791 000
Náklady – hlavní činnost 8 800 000 8 600 000 7 000 000 6 000 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 4 100 000 4 300 000 3 000 000 2 500 000
Náklady – doplňková činnost 4 100 000 4 300 000 3 000 000 2 500 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 12 900 000 12 900 000 10 000 000 8 500 000
Celkem náklady 12 900 000 12 900 000 10 000 000 8 500 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 4 500 000 4 600 000 × ×
Odpisy 585 011 560 017 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.