Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, příspěvková organizace (IČO 07331533)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 5 789 000 6 000 000 6 100 000 6 200 000
- z toho transfery 2 589 000 2 420 000 2 420 000 2 420 000
Náklady – hlavní činnost 5 789 000 6 000 000 6 100 000 6 200 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 3 211 000 3 500 000 3 600 000 3 600 000
Náklady – doplňková činnost 3 211 000 3 500 000 3 600 000 3 600 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 9 000 000 9 500 000 9 700 000 9 800 000
Celkem náklady 9 000 000 9 500 000 9 700 000 9 800 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 4 200 000 4 100 000 × ×
Odpisy 571 917 571 883 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.