Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Dětské centrum Pluto, příspěvková organizace (IČO 08389624)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2263 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 1 501 500 21 326 500 21 539 765 21 755 163
- z toho transfery 1 500 000 17 200 000 17 200 000 17 200 000
Náklady – hlavní činnost 1 251 500 21 326 500 21 539 765 21 755 163
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 250 000 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 1 501 500 21 326 500 21 539 765 21 755 163
Celkem náklady 1 251 500 21 326 500 21 539 765 21 755 163
Výsledek hospodaření celkem 250 000 0 0 0
Náklady na platy 596 712 13 505 493 × ×
Odpisy 4 116 275 045 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.