Půjčka LIBERTY
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Dětské centrum Pluto, příspěvková organizace (IČO 08389624)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4306 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 21 851 000 22 935 000 23 164 350 23 393 700
– z toho transfery 21 477 000 17 750 000 17 750 000 17 750 000
Náklady – hlavní činnost 21 851 000 22 935 000 23 164 350 23 393 700
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 21 851 000 22 935 000 23 164 350 23 393 700
Celkem náklady 21 851 000 22 935 000 23 164 350 23 393 700
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 12 728 351 13 282 218 × ×
Odpisy 296 649 287 052 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.