Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace (IČO 13643479)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 68 500 000 75 827 277 75 300 000 75 300 000
– z toho transfery 14 494 000 18 717 000 17 425 000 17 425 000
Náklady – hlavní činnost 68 500 000 75 827 277 75 300 000 75 300 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 2 300 000 2 676 000 2 700 000 2 700 000
Náklady – doplňková činnost 2 120 000 2 526 000 2 650 000 2 650 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 180 000 150 000 50 000 50 000
Celkem výnosy 70 800 000 78 503 277 78 000 000 78 000 000
Celkem náklady 70 620 000 78 353 277 77 950 000 77 950 000
Výsledek hospodaření celkem 180 000 150 000 50 000 50 000
Náklady na platy 36 717 859 38 333 000 × ×
Odpisy 3 911 508 3 896 419 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.