Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace (IČO 13644254)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 96 489 451 107 265 051 93 852 185 93 498 458
– z toho transfery 13 514 100 15 913 000 14 966 000 14 966 000
Náklady – hlavní činnost 96 939 451 107 715 051 94 302 185 93 948 458
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -450 000 -450 000 -450 000 -450 000
Výnosy – doplňková činnost 3 420 895 4 410 000 4 410 000 4 410 000
Náklady – doplňková činnost 2 970 895 3 960 000 3 960 000 3 960 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 450 000 450 000 450 000 450 000
Celkem výnosy 99 910 346 111 675 051 98 262 185 97 908 458
Celkem náklady 99 910 346 111 675 051 98 262 185 97 908 458
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 55 111 530 58 687 704 × ×
Odpisy 3 140 453 3 481 314 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.