Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace (IČO 13644254)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 93 297 294 98 366 339 89 068 709 86 384 119
- z toho transfery 13 303 800 11 625 000 11 625 000 11 625 000
Náklady – hlavní činnost 93 747 294 98 816 339 89 518 709 86 834 119
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -450 000 -450 000 -450 000 -450 000
Výnosy – doplňková činnost 2 164 580 2 952 854 2 952 854 2 952 854
Náklady – doplňková činnost 1 714 580 2 502 854 2 502 854 2 502 854
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 450 000 450 000 450 000 450 000
Celkem výnosy 95 461 874 101 319 193 92 021 563 89 336 973
Celkem náklady 95 461 874 101 319 193 92 021 563 89 336 973
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 50 912 433 54 059 717 × ×
Odpisy 2 849 194 3 292 876 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.