Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace (IČO 13644271)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 59 887 310 60 038 000 60 038 000 60 038 000
– z toho transfery 7 768 000 10 908 000 10 245 000 10 245 000
Náklady – hlavní činnost 59 837 410 60 073 000 60 073 000 60 073 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 49 900 -35 000 -35 000 -35 000
Výnosy – doplňková činnost 404 100 400 000 400 000 400 000
Náklady – doplňková činnost 296 000 252 000 252 000 252 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 108 100 148 000 148 000 148 000
Celkem výnosy 60 291 410 60 438 000 60 438 000 60 438 000
Celkem náklady 60 133 410 60 325 000 60 325 000 60 325 000
Výsledek hospodaření celkem 158 000 113 000 113 000 113 000
Náklady na platy 32 222 843 34 228 000 × ×
Odpisy 1 094 571 1 075 763 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.