Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola polytechnická, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace (IČO 13644289)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 55 528 467 61 095 099 54 967 000 53 931 000
- z toho transfery 7 623 000 7 249 000 7 249 000 7 249 000
Náklady – hlavní činnost 55 628 467 61 212 724 54 967 000 53 931 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -100 000 -117 625 0 0
Výnosy – doplňková činnost 195 000 220 000 220 000 220 000
Náklady – doplňková činnost 95 000 102 375 120 000 120 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 100 000 117 625 100 000 100 000
Celkem výnosy 55 723 467 61 315 099 55 187 000 54 151 000
Celkem náklady 55 723 467 61 315 099 55 087 000 54 051 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 100 000 100 000
Náklady na platy 32 902 916 34 875 049 × ×
Odpisy 1 735 648 1 935 578 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.