Půjčka LIBERTY
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola polytechnická, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace (IČO 13644289)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 61 620 271 64 808 487 58 326 000 58 326 000
– z toho transfery 7 603 000 10 085 000 9 330 000 9 330 000
Náklady – hlavní činnost 61 970 271 64 908 487 58 426 000 58 426 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -350 000 -100 000 -100 000 -100 000
Výnosy – doplňková činnost 850 000 374 007 400 000 400 000
Náklady – doplňková činnost 500 000 274 007 300 000 300 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 350 000 100 000 100 000 100 000
Celkem výnosy 62 470 271 65 182 494 58 726 000 58 726 000
Celkem náklady 62 470 271 65 182 494 58 726 000 58 726 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 34 089 675 37 378 844 × ×
Odpisy 1 826 578 1 876 072 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.