Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace (IČO 13644297)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 104 400 000 109 708 027 108 233 827 108 233 827
– z toho transfery 17 557 310 17 571 000 16 107 000 16 107 000
Náklady – hlavní činnost 104 400 000 109 708 027 108 233 827 108 233 827
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 1 700 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000
Náklady – doplňková činnost 1 680 000 1 880 000 1 880 000 1 880 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 20 000 20 000 20 000 20 000
Celkem výnosy 106 100 000 111 608 027 110 133 827 110 133 827
Celkem náklady 106 080 000 111 588 027 110 113 827 110 113 827
Výsledek hospodaření celkem 20 000 20 000 20 000 20 000
Náklady na platy 60 876 902 65 753 368 × ×
Odpisy 1 077 787 1 101 225 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.