Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (IČO 13644301)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 85 256 635 96 031 335 91 342 744 89 260 821
- z toho transfery 10 392 800 11 882 000 11 882 000 11 882 000
Náklady – hlavní činnost 85 592 165 96 669 657 91 560 466 89 478 543
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -335 530 -638 322 -217 722 -217 722
Výnosy – doplňková činnost 3 914 726 7 069 300 7 100 000 7 100 000
Náklady – doplňková činnost 4 654 537 6 648 700 7 100 000 7 100 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost -739 811 420 600 0 0
Celkem výnosy 89 171 361 103 100 635 98 442 744 96 360 821
Celkem náklady 90 246 702 103 318 357 98 660 466 96 578 543
Výsledek hospodaření celkem -1 075 341 -217 722 -217 722 -217 722
Náklady na platy 51 962 417 55 946 800 × ×
Odpisy 4 179 275 4 176 365 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.