Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (IČO 13644301)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 103 689 746 109 009 114 105 674 114 105 674 114
– z toho transfery 13 489 500 17 912 000 16 311 000 16 311 000
Náklady – hlavní činnost 103 973 541 110 040 265 105 674 114 105 674 114
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -283 795 -1 031 151 0 0
Výnosy – doplňková činnost 8 108 265 8 299 122 8 300 000 8 300 000
Náklady – doplňková činnost 8 076 265 7 843 636 8 200 000 8 200 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 32 000 455 486 100 000 100 000
Celkem výnosy 111 798 011 117 308 236 113 974 114 113 974 114
Celkem náklady 112 049 806 117 883 901 113 874 114 113 874 114
Výsledek hospodaření celkem -251 795 -575 665 100 000 100 000
Náklady na platy 60 350 730 62 804 000 × ×
Odpisy 4 389 236 4 781 759 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.