Půjčka LIBERTY
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace (IČO 13644319)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 165 733 299 152 567 384 150 108 000 150 108 000
– z toho transfery 36 711 367 17 952 000 16 605 000 16 605 000
Náklady – hlavní činnost 165 860 299 152 654 624 150 187 000 150 187 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -127 000 -87 240 -79 000 -79 000
Výnosy – doplňková činnost 2 339 158 2 600 000 2 620 000 2 620 000
Náklady – doplňková činnost 2 212 158 2 512 760 2 541 000 2 541 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 127 000 87 240 79 000 79 000
Celkem výnosy 168 072 457 155 167 384 152 728 000 152 728 000
Celkem náklady 168 072 457 155 167 384 152 728 000 152 728 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 90 339 329 93 040 100 × ×
Odpisy 3 688 083 3 704 680 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.