Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace (IČO 13644327)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 61 609 585 68 178 037 68 100 000 68 100 000
– z toho transfery 8 223 000 11 334 000 10 219 000 10 219 000
Náklady – hlavní činnost 61 609 585 68 178 037 68 100 000 68 100 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 1 450 000 1 768 900 1 800 000 1 800 000
Náklady – doplňková činnost 1 300 200 1 617 834 1 650 000 1 650 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 149 800 151 066 150 000 150 000
Celkem výnosy 63 059 585 69 946 937 69 900 000 69 900 000
Celkem náklady 62 909 785 69 795 871 69 750 000 69 750 000
Výsledek hospodaření celkem 149 800 151 066 150 000 150 000
Náklady na platy 40 396 131 42 056 000 × ×
Odpisy 1 081 566 1 489 524 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.