Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace (IČO 13644327)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 61 437 585 63 659 704 63 600 000 63 600 000
- z toho transfery 8 121 000 7 347 000 7 300 000 7 300 000
Náklady – hlavní činnost 61 437 585 63 659 704 63 600 000 63 600 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 1 269 000 1 468 567 1 480 000 1 480 000
Náklady – doplňková činnost 1 119 000 1 318 567 1 330 000 1 330 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 150 000 150 000 150 000 150 000
Celkem výnosy 62 706 585 65 128 271 65 080 000 65 080 000
Celkem náklady 62 556 585 64 978 271 64 930 000 64 930 000
Výsledek hospodaření celkem 150 000 150 000 150 000 150 000
Náklady na platy 40 133 019 41 042 000 × ×
Odpisy 1 041 322 1 549 130 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.