Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková organizace (IČO 14450909)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 41 905 146 43 494 931 43 504 000 43 504 000
- z toho transfery 2 590 000 2 651 000 2 651 000 2 651 000
Náklady – hlavní činnost 41 905 146 43 494 931 43 504 000 43 504 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 23 000 18 000 18 000 18 000
Náklady – doplňková činnost 14 000 2 100 2 100 2 100
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 9 000 15 900 15 900 15 900
Celkem výnosy 41 928 146 43 512 931 43 522 000 43 522 000
Celkem náklady 41 919 146 43 497 031 43 506 100 43 506 100
Výsledek hospodaření celkem 9 000 15 900 15 900 15 900
Náklady na platy 27 081 839 27 887 000 × ×
Odpisy 368 880 424 437 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.