Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková organizace (IČO 14450909)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 41 153 437 45 123 792 44 879 000 44 879 000
– z toho transfery 2 737 000 4 463 000 4 118 000 4 118 000
Náklady – hlavní činnost 41 153 437 45 123 792 44 879 000 44 879 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 18 000 18 000 18 000 18 000
Náklady – doplňková činnost 1 800 3 000 3 000 3 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 16 200 15 000 15 000 15 000
Celkem výnosy 41 171 437 45 141 792 44 897 000 44 897 000
Celkem náklady 41 155 237 45 126 792 44 882 000 44 882 000
Výsledek hospodaření celkem 16 200 15 000 15 000 15 000
Náklady na platy 26 415 825 27 784 000 × ×
Odpisy 374 556 685 764 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.