Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace (IČO 14451093)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 88 121 522 89 455 720 89 500 000 89 500 000
- z toho transfery 13 128 800 12 203 000 12 203 000 12 203 000
Náklady – hlavní činnost 88 421 522 89 664 260 89 700 000 89 700 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -300 000 -208 540 -200 000 -200 000
Výnosy – doplňková činnost 700 000 944 581 940 000 940 000
Náklady – doplňková činnost 400 000 736 041 740 000 740 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 300 000 208 540 200 000 200 000
Celkem výnosy 88 821 522 90 400 301 90 440 000 90 440 000
Celkem náklady 88 821 522 90 400 301 90 440 000 90 440 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 53 651 489 55 194 000 × ×
Odpisy 5 665 455 5 815 115 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.