Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace (IČO 14451093)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 97 112 000 97 557 348 97 560 000 97 560 000
– z toho transfery 18 401 900 15 523 000 14 607 000 14 607 000
Náklady – hlavní činnost 97 412 000 98 072 576 98 070 000 98 070 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -300 000 -515 228 -510 000 -510 000
Výnosy – doplňková činnost 1 703 000 1 915 656 1 915 000 1 915 000
Náklady – doplňková činnost 1 403 000 1 400 428 1 405 000 1 405 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 300 000 515 228 510 000 510 000
Celkem výnosy 98 815 000 99 473 004 99 475 000 99 475 000
Celkem náklady 98 815 000 99 473 004 99 475 000 99 475 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 54 800 159 58 382 000 × ×
Odpisy 5 750 077 5 804 629 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.