Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace (IČO 18054455)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 52 422 000 55 118 322 55 070 000 55 070 000
- z toho transfery 7 028 000 7 670 000 7 670 000 7 670 000
Náklady – hlavní činnost 52 944 000 55 226 322 55 070 000 55 070 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -522 000 -108 000 0 0
Výnosy – doplňková činnost 1 050 000 1 034 000 1 000 000 1 000 000
Náklady – doplňková činnost 850 000 883 000 900 000 900 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 200 000 151 000 100 000 100 000
Celkem výnosy 53 472 000 56 152 322 56 070 000 56 070 000
Celkem náklady 53 794 000 56 109 322 55 970 000 55 970 000
Výsledek hospodaření celkem -322 000 43 000 100 000 100 000
Náklady na platy 31 097 440 32 490 000 × ×
Odpisy 2 121 326 2 194 539 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.