Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace (IČO 18054455)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 59 683 141 66 662 200 66 500 000 66 500 000
– z toho transfery 8 886 500 12 914 000 11 870 000 11 870 000
Náklady – hlavní činnost 59 818 141 66 916 900 66 500 000 66 500 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -135 000 -254 700 0 0
Výnosy – doplňková činnost 1 443 000 1 750 000 1 700 000 170 000
Náklady – doplňková činnost 1 243 000 1 642 400 1 600 000 160 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 200 000 107 600 100 000 10 000
Celkem výnosy 61 126 141 68 412 200 68 200 000 66 670 000
Celkem náklady 61 061 141 68 559 300 68 100 000 66 660 000
Výsledek hospodaření celkem 65 000 -147 100 100 000 10 000
Náklady na platy 34 487 343 36 170 000 × ×
Odpisy 2 272 970 2 106 852 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.