Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace (IČO 45234370)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 27 475 422 29 539 638 29 340 000 29 340 000
– z toho transfery 1 579 640 2 231 000 2 047 000 2 047 000
Náklady – hlavní činnost 27 475 422 29 539 638 29 340 000 29 340 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 27 475 422 29 539 638 29 340 000 29 340 000
Celkem náklady 27 475 422 29 539 638 29 340 000 29 340 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 19 239 634 20 040 000 × ×
Odpisy 61 036 66 385 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.