Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace (IČO 47658061)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 18 186 000 18 617 000 18 617 000 18 617 000
- z toho transfery 2 989 000 3 126 000 3 126 000 3 126 000
Náklady – hlavní činnost 18 276 000 18 617 000 18 617 000 18 617 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -90 000 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 18 186 000 18 617 000 18 617 000 18 617 000
Celkem náklady 18 276 000 18 617 000 18 617 000 18 617 000
Výsledek hospodaření celkem -90 000 0 0 0
Náklady na platy 10 552 000 10 913 000 × ×
Odpisy 406 551 406 551 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.