Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace (IČO 47658061)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 18 426 000 20 677 000 20 368 000 20 368 000
– z toho transfery 3 249 000 4 877 000 4 568 000 4 568 000
Náklady – hlavní činnost 18 426 000 20 677 000 20 368 000 20 368 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 18 426 000 20 677 000 20 368 000 20 368 000
Celkem náklady 18 426 000 20 677 000 20 368 000 20 368 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 10 579 555 11 131 000 × ×
Odpisy 414 525 490 216 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.