Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace (IČO 47811919)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 26 033 000 26 699 000 26 600 000 26 600 000
- z toho transfery 5 077 000 5 199 000 5 199 000 5 199 000
Náklady – hlavní činnost 25 974 000 26 712 000 26 654 090 26 654 090
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 59 000 -13 000 -54 090 -54 090
Výnosy – doplňková činnost 237 660 237 660 237 660 237 660
Náklady – doplňková činnost 7 070 8 070 8 070 8 070
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 230 590 229 590 229 590 229 590
Celkem výnosy 26 270 660 26 936 660 26 837 660 26 837 660
Celkem náklady 25 981 070 26 720 070 26 662 160 26 662 160
Výsledek hospodaření celkem 289 590 216 590 175 500 175 500
Náklady na platy 14 945 000 15 273 000 × ×
Odpisy 277 918 287 918 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.