Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace (IČO 47811919)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 26 194 590 30 637 000 29 682 000 29 682 000
– z toho transfery 5 335 000 9 144 000 8 389 000 8 389 000
Náklady – hlavní činnost 26 194 590 30 637 000 29 682 000 29 682 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 237 660 265 500 265 500 265 500
Náklady – doplňková činnost 3 070 8 070 8 070 8 070
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 234 590 257 430 257 430 257 430
Celkem výnosy 26 432 250 30 902 500 29 947 500 29 947 500
Celkem náklady 26 197 660 30 645 070 29 690 070 29 690 070
Výsledek hospodaření celkem 234 590 257 430 257 430 257 430
Náklady na platy 14 431 400 15 218 000 × ×
Odpisy 285 131 285 131 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.