Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace (IČO 47811927)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 26 650 000 25 403 306 25 500 000 25 500 000
– z toho transfery 9 793 000 6 633 000 6 135 000 6 135 000
Náklady – hlavní činnost 26 650 000 25 403 306 25 500 000 25 500 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 26 650 000 25 403 306 25 500 000 25 500 000
Celkem náklady 26 650 000 25 403 306 25 500 000 25 500 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 12 097 440 12 831 000 × ×
Odpisy 380 193 380 098 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.