Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace (IČO 47811927)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 15 913 158 23 706 306 24 000 000 24 000 000
- z toho transfery 15 013 158 4 390 000 4 390 000 4 390 000
Náklady – hlavní činnost 15 986 158 23 733 306 24 000 000 24 000 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -73 000 -27 000 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 15 913 158 23 706 306 24 000 000 24 000 000
Celkem náklady 15 986 158 23 733 306 24 000 000 24 000 000
Výsledek hospodaření celkem -73 000 -27 000 0 0
Náklady na platy 12 916 356 13 381 000 × ×
Odpisy 377 276 380 193 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.