Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace (IČO 47813075)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 35 956 000 38 296 829 36 166 000 36 166 000
- z toho transfery 4 711 000 5 140 000 5 140 000 5 140 000
Náklady – hlavní činnost 36 046 000 38 326 829 36 226 000 36 226 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -90 000 -30 000 -60 000 -60 000
Výnosy – doplňková činnost 470 000 1 041 000 1 100 000 1 200 000
Náklady – doplňková činnost 360 000 968 000 1 000 000 1 100 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 110 000 73 000 100 000 100 000
Celkem výnosy 36 426 000 39 337 829 37 266 000 37 366 000
Celkem náklady 36 406 000 39 294 829 37 226 000 37 326 000
Výsledek hospodaření celkem 20 000 43 000 40 000 40 000
Náklady na platy 21 852 000 22 753 000 × ×
Odpisy 1 379 804 2 036 829 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.