Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace (IČO 47813075)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 39 890 000 43 056 000 40 145 000 39 965 000
– z toho transfery 5 404 000 8 250 000 7 543 000 7 543 000
Náklady – hlavní činnost 39 920 000 43 125 000 40 195 000 40 015 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -30 000 -69 000 -50 000 -50 000
Výnosy – doplňková činnost 950 000 1 120 000 1 400 000 1 400 000
Náklady – doplňková činnost 900 000 1 021 000 1 300 000 1 300 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 50 000 99 000 100 000 100 000
Celkem výnosy 40 840 000 44 176 000 41 545 000 41 365 000
Celkem náklady 40 820 000 44 146 000 41 495 000 41 315 000
Výsledek hospodaření celkem 20 000 30 000 50 000 50 000
Náklady na platy 23 100 000 24 033 000 × ×
Odpisy 2 081 915 1 882 304 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.