Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace (IČO 47813091)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 26 903 418 30 297 100 27 869 000 27 869 000
- z toho transfery 2 895 560 3 009 600 2 990 000 2 990 000
Náklady – hlavní činnost 26 903 418 30 297 100 27 869 000 27 869 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 220 000 220 000 230 000 230 000
Náklady – doplňková činnost 120 000 120 000 130 000 130 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 100 000 100 000 100 000 100 000
Celkem výnosy 27 123 418 30 517 100 28 099 000 28 099 000
Celkem náklady 27 023 418 30 417 100 27 999 000 27 999 000
Výsledek hospodaření celkem 100 000 100 000 100 000 100 000
Náklady na platy 17 399 274 18 113 200 × ×
Odpisy 380 814 441 132 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.