Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace (IČO 47813091)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 27 987 085 31 243 190 30 660 000 30 660 000
– z toho transfery 3 034 938 4 854 080 4 470 000 4 470 000
Náklady – hlavní činnost 27 987 085 31 243 190 30 660 000 30 660 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 220 000 430 000 450 000 450 000
Náklady – doplňková činnost 120 000 330 000 350 000 350 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 100 000 100 000 100 000 100 000
Celkem výnosy 28 207 085 31 673 190 31 110 000 31 110 000
Celkem náklady 28 107 085 31 573 190 31 010 000 31 010 000
Výsledek hospodaření celkem 100 000 100 000 100 000 100 000
Náklady na platy 18 115 166 19 250 200 × ×
Odpisy 441 486 438 252 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.