Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace (IČO 47813113)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 70 819 000 77 430 186 77 000 000 77 000 000
– z toho transfery 7 265 800 12 976 000 11 789 000 11 789 000
Náklady – hlavní činnost 70 882 200 77 430 186 77 000 000 77 000 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -63 200 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 1 600 000 1 300 000 1 400 000 1 400 000
Náklady – doplňková činnost 1 400 000 1 216 200 1 200 000 1 200 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 200 000 83 800 200 000 200 000
Celkem výnosy 72 419 000 78 730 186 78 400 000 78 400 000
Celkem náklady 72 282 200 78 646 386 78 200 000 78 200 000
Výsledek hospodaření celkem 136 800 83 800 200 000 200 000
Náklady na platy 42 353 000 44 035 000 × ×
Odpisy 1 959 901 1 913 380 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.