Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace (IČO 47813113)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 70 158 000 69 510 327 70 000 000 70 000 000
- z toho transfery 9 306 000 6 884 000 6 884 000 6 884 000
Náklady – hlavní činnost 70 358 000 69 510 327 70 000 000 70 000 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -200 000 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 600 000 1 635 000 1 650 000 1 650 000
Náklady – doplňková činnost 400 000 1 394 000 1 400 000 1 400 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 200 000 241 000 250 000 250 000
Celkem výnosy 70 758 000 71 145 327 71 650 000 71 650 000
Celkem náklady 70 758 000 70 904 327 71 400 000 71 400 000
Výsledek hospodaření celkem 0 241 000 250 000 250 000
Náklady na platy 41 761 335 43 068 000 × ×
Odpisy 798 617 1 945 530 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.